(Turkish) Tavla Hatalarını Önleme Bölüm 2უკაცრავად, ამ ჩანაწერში მხოლოდ ხელმისაწვდომია “თურქული“.ᲡᲝᲪᲘᲐᲚᲣᲠᲘ ᲥᲡᲔᲚᲔᲑᲘ
vk ok fb

ზედა ნარდი
 
avatar avatar
stac
rating 1 592 742
 
avatar
David9
rating 1 379 371
 
avatar avatar
Plotnik66
rating 642 195
 

საუკეთესო გრძელი ნარდი
 
avatar avatar
Severia
rating 437 713
 
avatar avatar
stingr001
rating 266 786
 
avatar avatar
ty454
rating 205 095
 

წიგნები